iPhone 6 (S-E-X) Appeal

Ang lakas ng dating.. ! I bet paglabas nyan dito sa Pilipinas, Milyun-Milyon na naman kikitain nang Apple. Marami na naman ang hindi makakatulog dahil sa kagustuhan makabili ng iphone…